Welkom op onze website

 

Stichting 3D staat voor Delen, Denken, Doen en Leren en wij zetten ons in om kinderen meer gelijke kansen te geven in het onderwijs.  Gratis bijles voor kinderen die dat extra beetje ondersteuning nodig hebben, kort gezegd. 

Onze stichting biedt sinds oktober 2017 gratis onderwijsondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd in de wijk Soesterkwartier en Schothorst in Amersfoort. Kinderen waarvan de ouders niet de middelen hebben om hun kinderen extern te laten begeleiden door een remedial teacher, maar die daar wel veel baat bij kunnen hebben. Dankzij sponsoren en subsidies, maar vooral door de vrijwillige inzet van leerkrachten kunnen we deze ondersteuning kosteloos en belangeloos aanbieden.

De scholen met wie we  samenwerken zijn op dit moment De Zevensprong, Het Anker, De Magneet, De Kubus en de Kei. De onderwijsondersteuning wordt door ervaren leerkrachten gegeven, die of nog werkzaam zijn in het basisonderwijs of net zijn gepensioneerd. Inmiddels hebben we al zo’n 100 kinderen kunnen helpen!

De bijles wordt individueel gegeven, duurt 45 minuten en vindt plaats in buurtcentrum De Nieuwe Sleutel of op locatie in een van de scholen, na schooltijd. De aanmelding van leerlingen vindt plaats door de coördinator op school of door de ouders d.m.v. het aanmeldingsformulier op deze website onder het kopje aanmelden.  Plaatsing gebeurt afhankelijk van de urgentie en beschikbaarheid van vrijwilligers. Vervolgens is er een intakegesprek met de ouders en het kind om zo een geschikte match te maken met een van onze vrijwilligers. De lesstof die we behandelen wordt mede bepaald door het kind zelf. Waar heeft hij of zij behoefte aan op dat moment, waar is een extra steuntje nodig?

Op deze manier wil Stichting 3D een steentje bijdragen aan gelijke kansen in het onderwijs!