Informatie voor scholen en ouders

In samenspraak met scholen en ouders proberen we een zo goed mogelijk programma in te richten voor de kinderen.
Samen bepalen we wie er komt, waar ze aan gaan werken en of het traject verlengd wordt. 
Hoe de aanmelding en onderwijsondersteuning in praktijk verloopt ziet u hieronder.

Voor wie is de onderwijsondersteuning bedoeld?

De onderwijsondersteuning is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd in de wijk Soesterkwartier e.o. te Amersfoort.

Wie biedt de onderwijsondersteuning?

De onderwijsondersteuning wordt gegeven door ervaren, bevoegde leerkrachten of remedial teachers.
Deze zijn net gepensioneerd of zijn nog werkzaam op een school.

Welke leerstof kan er worden behandeld?

In principe kan er aan elke leerstof worden gewerkt.
In de praktijk blijkt dat hulp bij begrijpend lezen, spelling en rekenen het meest gevraagd zijn.

Welke rol speelt de school en de eigen leerkracht hierin?

De coördinator op school geeft aan zijn team door dat er leerlingen geplaatst kunnen worden bij Stichting 3D.
Leerkrachten melden bij deze coördinator de leerlingen aan.
Uiteraard in overleg met de ouders. Indien uw kind door u als ouder is aangemeld, is het handig om de leerkracht hierover te informeren.

Wie bepaalt of een kind mee mag doen?

Stichting 3D bepaalt uiteindelijk welk kind geplaatst zal worden.
De beschikbaarheid van de vrijwilligers gekoppeld aan de beschikbare ruimtes maken dat we soms kinderen moeten
teleurstellen of nog even op de wachtlijst plaatsen.

Hoelang mag een kind gebruik maken van de ondersteuning?

Een periode onderwijsondersteuning duurt 6 weken, 1x per week, 45 minuten, na schooltijd.
Vanaf 2018 wordt de ondersteuning gegeven op de maandag-, woensdag,- en donderdagmiddag.
We sluiten elke sessie af met 10 minuutjes sport of spel.
Afhankelijk van vraag en aanbod kan er een vervolgperiode plaatsvinden.
3D streeft ernaar om kinderen minimaal 2 periodes ondersteuning te geven.

Zijn er kosten aan verbonden?

Bij de eerste bijeenkomst koopt men een strippenkaart, 6 lessen voor 12 euro.
Is de leerling alle keren geweest dan krijgt men het geld retour of er kan een nieuwe strippenkaart worden
gekocht voor de volgende periode.

Wat wordt er van de ouders verwacht?

De ouders/verzorgers zorgen dat hun kind 5 minuten voor aanvang aanwezig is.
Stichting 3D streeft er naar dat de ouders na het intakegesprek betrokken blijven bij hun kind door hen te bevragen
over de activiteiten gedaan bij 3D en hen te stimuleren en motiveren eventuele tips of oefeningen met hen te bespreken.

Hoe melden we als school een kind aan?

Stichting 3D heeft contact met de coördinatoren van de scholen of neem contact op met info@3dstichting.nl 
Let op: Aanmelden bij Stichting 3D geschiedt uitsluitend via de coördinator van de scholen.

Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die 3D tot zich krijgt, zullen alleen voor eigen gebruik zijn en niet aan derden worden doorgegeven.
Privacyverklaring aanwezig bij bestuur Stichting 3D.